Actualment la junta directiva del Club Ciclista de Vilabella, està formada per:


Presidenta : Mª Carme Salvat Armengol

Sots president : Jesús Rovira Sanahuja

Secretaria : Roser Bargalló Solé

Tresorer : Antonio Sanahuja Parés

Vocals:  Andreu Balcells Farré           

            Roger Galofré Murtró                                                      © 1994-2016 Club Ciclista Vilabella