Montsec - Montsec ( Balaguer ) 2016
Gran fondoQuilòmetres : 190

Desnivell : 3300 mts
Medio FondoQuilòmetres : 140

Desnivell : 2050 mtsChallenge


Quilòmetres : 80

Desnivell : 1300 mts


                                                                      © 1994-2016 Club Ciclista Vilabella