ASSISTÈNCIA MÈDICA

 

 ESPORTISTA MAJOR DE 16 ANYS (JÚNIORS I DE MÉS EDAT) AMB LLICÈNCIA ANUAL,

 

COMPANYIA FIATC, PÒLISSA 57-403, CORREDORIA UNIFEDESPORT

A.- Accidents en general:

1r.- El lesionat haurà de trucar, urgentment, al 902 102 264 se l'adreçarà al centre concertat més proper.

2n.- A l'arribada al centre concertats'identificarà amb el Document d'identitat i la llicència federativa.

3r.- Descarregarà la declaració d'accidents anual Enllaç doc. 301  Omplirà el comunicat d'accident          adequadament, amb signatura i segell del Club o Federació. Adjuntarà, a la Declaració d'accident, l'informe mèdic amb el diagnòstic i descripció de l'assistència rebuda i prescripció de posterior assistència necessària.

4t.- Adjuntarà, tanmateix, la fotocòpia de la llicència i document d'identitat.

.- Adreçarà els  documents escanejats, dins les 72 hores de l'accident, a autorizaciones.federaciones@fiatc.es, juntament a assegurances@ciclisme.cat .

 

B.- En cas d'urgència vital extrema:

Acudirà al Centre Mèdic més proper, l'asseguradora assumeix les 24 hores primeres d'hospitalització. El federat que requereixi assistència immediata ha de dirigir-se al centre concertat  Enllaç doc. 401 d'urgències més proper, on s'identificarà com a membre de la federació mitjançant la seva llicència i document d'identitat.

 

Assistències mèdiques posteriors a la visita d'urgència en un centre concertat per rehabilitacions:          Enllaç doc.401

Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc...) una vegada presentat el parte d'accidents, el federat sol·licitarà l'oportuna autorització a autorizaciones.federaciones@fiatc.es   (haurà d'adjuntar còpia de la Declaració d'accidents presentat anteriorment, Llicència federativa, Document d'identitat i Prescripció Mèdica) el qual contestarà acceptant o rebutjant la prestació.

 

 A l'estranger:

Trucar als números 915 949 624 o bé al 932 001 819, on indicaran el Centre Mèdic més proper i fer-se càrrec de les despeses d'Assistència,  guardant les factures originals que posteriorment seran reemborsades per l'Assegurador sempre que estiguin garantides a la pòlissa.

 

El detall de cobertures el podeu consultar clicant  aquí Enllaç doc. 101.

 

Tots els documents son disponibles a  www.ciclisme.cat                                                      © 1994-2016 Club Ciclista Vilabella